06-24883890 info@vitaaldier.nl

De werking van homeopathische middelen is gebaseerd op het gelijkheids- of similia-principe: d.w.z. dat een aandoening kan worden bestreden met een zeer lage dosering van een natuurlijke stof, die in hogere doseringen dezelfde of gelijksoortige verschijnselen vertoont als de aandoening. Homeopathie gaat uit van het totaalbeeld. Dat wil zeggen dat de gehele gesteldheid van de patiënt bekeken wordt en dus niet alleen naar de klacht. Ziekte is een uiting van een verstoring binnen het organisme. De homeopathie behandelt het individu en nóóit alleen het symptoom. Op deze wijze wordt het evenwicht hersteld en is er geen verstoring/klacht meer. Naast de talloze effecten bij lichamelijke klachten, wordt het ook vaak met succes toegepast bij gedragsproblemen bij dieren. Dat zijn problemen waar dierenartsen vaak weinig of niks aan kunnen doen. Met een goede training (via een hondenschool of gedragstherapeut) kan een enorme verbetering bewerkstelligd worden. Toch is er ook een grote groep waarbij training alleen niet voldoende is. Bij deze dieren kan homeopathie een goede ondersteuning bieden om het probleemgedrag te laten verminderen of zelfs te laten verdwijnen. Vaak gaat het dan om problemen die diep in het organisme zitten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan honden die erg angstig of onzeker zijn.