06-24883890 info@vitaaldier.nl

Contact

Vitaal Dier maakt gebruik van verschillende therapievormen:

 

  • Fytotherapie
  • Homeopathie
  • Orthomoleculaire voedingsadvies
  • Aroma therapie
  • Celzouttherapie
  • Bach-bloesem therapie
  • Tteam
  • Gedragstherapie
  • Reiki

Scroll naar beneden om meer over deze therapieën te lezen.

 

Fytotherapie

 Het gebruik van kruiden als geneesmiddelen is zo oud als de mensheid zelf. Daarbij speelt de uit ervaring verkregen kennis een grote rol. In de oudheid was de mens echter sterk verbonden met de kosmos en de natuur, waardoor planten in hun wezen en werking ook meer intuïtief doorvoeld konden worden. Fytotherapie betekent: ‘Genezen met Planten’. Fytotherapie is een natuurgeneeswijze. In de fytotherapie, waarbij kruiden als geneesmiddelen worden toegepast, is het gebruikelijk de plant in zijn medicinale werkzaamheid te beschrijven en toe te passen aan de hand van de geanalyseerde inhoudstoffen.

Homeopathie

De werking van homeopathische middelen is gebaseerd op het gelijkheids- of similia-principe: d.w.z. dat een aandoening kan worden bestreden met een zeer lage dosering van een natuurlijke stof, die in hogere doseringen dezelfde of gelijksoortige verschijnselen vertoont als de aandoening. Homeopathie gaat uit van het totaalbeeld: de gehele gesteldheid van de patiënt wordt bekeken en dus niet alleen naar de klacht.

Orthomoleculaire voedingsadvies

Orthomoleculaire voedingsleer bestudeert de werking van voedingsstoffen in het lichaam en de invloed daarvan op de gezondheid.Tekorten of het ontbreken van voedingsstoffen kunnen oorzaak zijn van lichamelijke en geestelijke klachten. De orthomoleculaire voedingsleer tracht te bepalen welke voedingsstoffen het lichaam nodig heeft en wat de benodigde concentraties zijn.

Aroma Therapie

Etherische oliën of ook wel bekend onder de naam essentiële oliën, bevatten de essentie van de plant en heeft daarom specifieke eigenschappen. We vinden ze terug in de bloemen, bladeren, schors in de wortels van de planten. De etherische oliën zijn te vergelijken met de hormonen van de plant of ook wel met de Chi, of levenskracht van de plant.

Celzouttherapie

Celzouten ondersteunen allerlei biochemische processen in het lichaam. Ze zijn daarom erg belangrijk voor het goed functioneren van het lichaam van je dier. Ze spelen namelijk een rol bij de stofwisseling en de opbouw en instandhouding van zijn of haar lichaam. 

Bach-bloesem Therapie

Bach Bloesem Remedies zijn ontwikkeld door Dr. Edward Bach (1886 – 1936). Hij zag ziekten als symptomen van emotionele storingen en ontdekte dat als je de emotionele storingen aanpakte, de lichamelijke klachten ook verdwenen. Zijn motto was “Behandel de zieke, niet de ziekte”. Met de Bachremedies had hij een methode gevonden om emotionele storingen en conflicten in de mens te behandelen. Hij ontwikkelde de 38 verschillende remedies en de rescue remedie (een 1e hulp combinatie remedie) waar vele mensen maar ook dieren al baat bij hebben gehad.

Tteam 

TTEAM, oftewel Tellington TTouch Every Animal Method, maakt het dier bewust van zijn lichaam (houding en beweging) en leert het een ander gedrags- en bewegingspatroon aan te nemen. De houding/ beweging van een dier heeft namelijk veel invloed op de manier, waarop het zich gedraagt. Het uiteindelijke doel is het dier lichamelijk, emotioneel en mentaal in balans te brengen. Het bewustmaken van het dier geschiedt door aanraking (de TTouch), ongewone bewegingen en het op een andere manier leiden door materiaal op de grond in geval van hond en paard.

Gedragstherapie 

Bij gedragstherapie worden dieren behandeld met afwijkend gedrag. Afwijkend gedrag is een gedrag dat een dier niet van nature vertoont of een gedrag dat niet wenselijk is in onze maatschappij. Denk hierbij aan verschillende gedragingen, zoals: agressie, angsten (extreem of ongegrond), voedernijd, overmatig seksueel gedrag en alle andere problemen die betrekking hebben op het gedrag van het dier.

Reiki 

Reiki is het Japanse woord voor universele levensenergie, die ook wel Prana en Chi of Ki wordt genoemd. Deze energie stroomt bij iedereen door het lichaam. Ook de acupunctuur maakt hier gebruik van: die energie loopt door zogenaamde meridianen, die je kunt zien als energiekanalen. Via de handen kan de levensenergie worden doorgegeven. De gever is dus niet meer dan een doorgeefluik. Dieren zijn heel ontvankelijk voor reiki. Ze reageren daar meestal heel goed op.

Over mij
Professioneel therapeut

Ik zie het als onze verantwoordelijkheid om goed voor onze dieren te zorgen. Daar hoort ook een goede geneeskundige hulp bij. Ik vind het fascinerend om te zien welke mogelijkheden alternatieve geneeskunde kan bieden op het gebied van welzijn en gezondheid bij dieren. Voor mij is er niets mooiers dan het dier en daarmee ook de eigenaar te helpen.

 Vraag persoonlijk advies voor uw dier aan

Emailadres

info@vitaaldier.nl

Telefoonnummer

06 24 88 38 90

Adres

Knapersven 15

5738 PC Mariahout