06-24883890 info@vitaaldier.nl

Werkwijze

Tijdens het eerste bezoek wordt middels een uitgebreid gesprek en onderzoek gekeken naar de samenhang tussen de huidige klachten, eventuele vroegere klachten, de leefsituatie, voeding etc. Tevens wordt (vantevoren) met behulp van bioresonantie een uitgebreide meting verricht. Tijdens het onderzoek maak ik ook gebruik van de lecherantenne en bio tensor.
Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld (inclusief een voedingsadvies) dat erop gericht is het zelfgenezend vermogen van uw dier te stimuleren en optimaliseren.

Afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht zullen een of meerdere vervolgconsulten in de praktijk gewenst zijn.

Behandeling::
Elke behandeling omvat een analyse en behandeling met behulp van bioresonantie, lecherantenne en biotensor.

Ik maak gebruik van verschillende ondersteunde middelen (voedingssupplementen, fytotherapie, celzouten, homeopatische middelen, bach bloesems etc). Daarnaast geef ik praktische adviezen mee.